പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച റിനോയ്ക്കും മരിയയ്ക്കും ആശംസകള്‍

d2

Bookmark the permalink.