ബ്രിട്ടനിലെ രാസായുധ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരില്‍ യുഎസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങള്‍ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് റഷ്യ

4

Bookmark the permalink.