TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 15, 2012

_nPp amfntb¡ð


hnbó: hnbóbnð BZyambn BtLmjn¨ sImc«nap¯nbpsS Xncp\mÄ `àn \nÀ`cambncpóp. ^m. tXmakv- Xmï¸nÅnbpsS apJyImÀ½nIXz¯nð \Só BtLmj]qÀÆamb Znhy_enbnð ^m. tXmakv- sIm¨pNnd, ^m. tUhnkv If]pcbv¡ð, ^m. tXmakv- {]tim`v, ^m. tdmPÀ hmg¸nÅn Fóo sshZoIÀ kw_Ôn¨p. \nch[n sImc«nap¯n `àhnizmknIÄ ]Ån A¦W¯nð kónlnXcmbncpóp.

^m. tUhnkv If]pcbv¡ensâ ss__nÄ ktµiw Bßob {]tNmZ\w \ðIpóXmbncpóp. sagpIpXncnIÄ I¯n¨p ]nSn¨p \S¯nb t\mth\bpw ap¯pIpSbpw tXmcW§fpw \ndª {]Zn£Ww sImc«nap¯ntbmSpÅ `àn hnfntNmXpóXmbncpóp. Xncp\mfnð ]s¦Sp¯ FñmhÀ¡pw KmbI kwL¯n\pw klIcn¨hÀ¡pw ap¯nbpsS `àÀ \µn Adnbn¨p. ASp¯hÀjw HtÎm_À ]s{´ïmw XnbXn hnbóbnð hoïpw Xncp\mÄ hn]peambn BtLmjn¡psaóv sImc«n ap¯nbpsS Iq«mbva F³ BÀ sF aebmfntbmSv ]dªp.

IqSpXð Nn{X§Ä¡v ChnsS ¢n¡v sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ജിംഗില്‍ ബെല്‍സ് 2017 ലൂക്കന്‍ സീറോ മലബാര്‍ ഇടവക ദേവാലയത്തില്‍
ജിംഗില്‍ ബെല്‍സ് 2017 ലൂക്കന്‍ സീറോ മലബാര്‍ ഇടവക ദേവാലയത്തില്‍
സ്റ്റീവനേജിലെ ക്രിസ്തുമസ് കുര്‍ബ്ബാനയും ശുശ്രുഷകളും സെന്റ് ഹില്‍ഡയില്‍ 24 ന്
സ്റ്റീവനേജിലെ ക്രിസ്തുമസ് കുര്‍ബ്ബാനയും ശുശ്രുഷകളും സെന്റ് ഹില്‍ഡയില്‍ 24 ന്
‘ക്ഷമ അനുഗ്രഹ വാതായനങ്ങളിലേക്കുള്ള തുറവി; ദൈവ വിശ്വാസം ജീവിത വിജയങ്ങളുടെ ഉറവയും,’ സ്രാമ്പിക്കല്‍ പിതാവ്; സ്റ്റീവനേജില്‍ ആല്മീയ ചൈതന്യം പകര്‍ന്ന് ഇടയ സന്ദര്‍ശനം സമാപിച്ചു
‘ക്ഷമ അനുഗ്രഹ വാതായനങ്ങളിലേക്കുള്ള തുറവി; ദൈവ വിശ്വാസം ജീവിത വിജയങ്ങളുടെ ഉറവയും,’ സ്രാമ്പിക്കല്‍ പിതാവ്; സ്റ്റീവനേജില്‍ ആല്മീയ ചൈതന്യം പകര്‍ന്ന് ഇടയ സന്ദര്‍ശനം സമാപിച്ചു
സീറോ മലബാര്‍ ബ്രിസ്റ്റോള്‍ കാര്‍ഡിഫ് റീജിയണ്‍ (SMBCR) ന്റെ പിറവി തിരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്ക ധ്യാനം ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍
സീറോ മലബാര്‍ ബ്രിസ്റ്റോള്‍ കാര്‍ഡിഫ് റീജിയണ്‍ (SMBCR) ന്റെ പിറവി തിരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്ക ധ്യാനം ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍
നോര്‍ത്ത് ഈസ്‌റ് എക്ക്യുമെനിക്കല്‍ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ന്യൂ കാസിലില്‍ ജനുവരി 7 ഞായറാഴ്ച
നോര്‍ത്ത് ഈസ്‌റ് എക്ക്യുമെനിക്കല്‍ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ന്യൂ കാസിലില്‍ ജനുവരി 7 ഞായറാഴ്ച
മലയാളം പാട്ടുകുര്‍ബാനയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നൊവേനയും ഡിസംബര്‍ 3 ന് സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ചര്‍ച്ച് ഹാര്‍ഡനില്‍
മലയാളം പാട്ടുകുര്‍ബാനയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നൊവേനയും ഡിസംബര്‍ 3 ന് സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ചര്‍ച്ച് ഹാര്‍ഡനില്‍
സ്റ്റീവനേജില്‍ മാര്‍ സ്രാമ്പിക്കല്‍ പിതാവിന്റെ ഭവന സന്ദര്‍ശനവും വെഞ്ചിരിപ്പു കര്‍മ്മവും 29, 30 തീയതികളില്‍
സ്റ്റീവനേജില്‍ മാര്‍ സ്രാമ്പിക്കല്‍ പിതാവിന്റെ ഭവന സന്ദര്‍ശനവും വെഞ്ചിരിപ്പു കര്‍മ്മവും 29, 30 തീയതികളില്‍
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ഏകദിന മലയാളം കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ലണ്ടനില്‍
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ഏകദിന മലയാളം കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ലണ്ടനില്‍
അനുഗ്രഹ വര്‍ഷം ചൊരിയുന്ന എവെയ്ക്ക് ലണ്ടനും കുട്ടികള്‍ക്കായി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റും 25 ന്
അനുഗ്രഹ വര്‍ഷം ചൊരിയുന്ന എവെയ്ക്ക് ലണ്ടനും കുട്ടികള്‍ക്കായി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റും 25 ന്
More Stories..