TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 15, 2012

_nPp amfntb¡ð


hnbó: hnbóbnð BZyambn BtLmjn¨ sImc«nap¯nbpsS Xncp\mÄ `àn \nÀ`cambncpóp. ^m. tXmakv- Xmï¸nÅnbpsS apJyImÀ½nIXz¯nð \Só BtLmj]qÀÆamb Znhy_enbnð ^m. tXmakv- sIm¨pNnd, ^m. tUhnkv If]pcbv¡ð, ^m. tXmakv- {]tim`v, ^m. tdmPÀ hmg¸nÅn Fóo sshZoIÀ kw_Ôn¨p. \nch[n sImc«nap¯n `àhnizmknIÄ ]Ån A¦W¯nð kónlnXcmbncpóp.

^m. tUhnkv If]pcbv¡ensâ ss__nÄ ktµiw Bßob {]tNmZ\w \ðIpóXmbncpóp. sagpIpXncnIÄ I¯n¨p ]nSn¨p \S¯nb t\mth\bpw ap¯pIpSbpw tXmcW§fpw \ndª {]Zn£Ww sImc«nap¯ntbmSpÅ `àn hnfntNmXpóXmbncpóp. Xncp\mfnð ]s¦Sp¯ FñmhÀ¡pw KmbI kwL¯n\pw klIcn¨hÀ¡pw ap¯nbpsS `àÀ \µn Adnbn¨p. ASp¯hÀjw HtÎm_À ]s{´ïmw XnbXn hnbóbnð hoïpw Xncp\mÄ hn]peambn BtLmjn¡psaóv sImc«n ap¯nbpsS Iq«mbva F³ BÀ sF aebmfntbmSv ]dªp.

IqSpXð Nn{X§Ä¡v ChnsS ¢n¡v sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

സൗത്താംപ്ടണില്‍ വിശുദ്ധവാരാചരണ ശുശ്രൂഷകള്‍, ഫാ. ടോമി ചിറക്കല്‍മണവാളന്‍ മുഖ്യ കാര്‍മ്മികനാകും
സൗത്താംപ്ടണില്‍ വിശുദ്ധവാരാചരണ ശുശ്രൂഷകള്‍, ഫാ. ടോമി ചിറക്കല്‍മണവാളന്‍ മുഖ്യ കാര്‍മ്മികനാകും
ഫാ. ഷൈജു നടുവത്താനി നയിക്കുന്ന നോമ്പുകാല വാര്‍ഷീക ധ്യാനം ബെഡ്‌ഫോര്‍ഡില്‍ ശനിയും ഞായറും
ഫാ. ഷൈജു നടുവത്താനി നയിക്കുന്ന നോമ്പുകാല വാര്‍ഷീക ധ്യാനം ബെഡ്‌ഫോര്‍ഡില്‍ ശനിയും ഞായറും
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ്. മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ചാപ്ലന്‍സിയില്‍ വിശുദ്ധ വാരാചരണം
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ്. മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ചാപ്ലന്‍സിയില്‍ വിശുദ്ധ വാരാചരണം
സെന്‍ട്രല്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സീറോ മലബാര്‍ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ പരിശുദ്ധവാര തിരുകര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍
സെന്‍ട്രല്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സീറോ മലബാര്‍ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ പരിശുദ്ധവാര തിരുകര്‍മ്മങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍
ജീവന്റെ നല്ല ഭാഗം കണ്ടെത്തുക: സണ്ണി സ്റ്റീഫന്‍
ജീവന്റെ നല്ല ഭാഗം കണ്ടെത്തുക: സണ്ണി സ്റ്റീഫന്‍
‘അഭിഷേകാഗ്‌നി 2018′ ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബര്‍ 1,2 തീയതികളില്‍ ലിമെറിക്കില്‍
‘അഭിഷേകാഗ്‌നി 2018′ ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബര്‍ 1,2 തീയതികളില്‍ ലിമെറിക്കില്‍
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ്. മേരീസ് ക്‌നാനായ ചാപ്ലയന്‍സിയില്‍ വി. യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ മാര്‍ച്ച് 18 ന്
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സെന്റ്. മേരീസ് ക്‌നാനായ ചാപ്ലയന്‍സിയില്‍ വി. യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ മാര്‍ച്ച് 18 ന്
കെന്റ് ഹിന്ദുസമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും
കെന്റ് ഹിന്ദുസമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും
‘കിഡ്‌സ് ഫോര്‍ കിങ്ഡം’ ഒരുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ധ്യാനം എന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ ഏപ്രില്‍ 8 ന്
‘കിഡ്‌സ് ഫോര്‍ കിങ്ഡം’ ഒരുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ധ്യാനം എന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ ഏപ്രില്‍ 8 ന്
More Stories..