TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 15, 2012

_nPp amfntb¡ð


hnbó: hnbóbnð BZyambn BtLmjn¨ sImc«nap¯nbpsS Xncp\mÄ `àn \nÀ`cambncpóp. ^m. tXmakv- Xmï¸nÅnbpsS apJyImÀ½nIXz¯nð \Só BtLmj]qÀÆamb Znhy_enbnð ^m. tXmakv- sIm¨pNnd, ^m. tUhnkv If]pcbv¡ð, ^m. tXmakv- {]tim`v, ^m. tdmPÀ hmg¸nÅn Fóo sshZoIÀ kw_Ôn¨p. \nch[n sImc«nap¯n `àhnizmknIÄ ]Ån A¦W¯nð kónlnXcmbncpóp.

^m. tUhnkv If]pcbv¡ensâ ss__nÄ ktµiw Bßob {]tNmZ\w \ðIpóXmbncpóp. sagpIpXncnIÄ I¯n¨p ]nSn¨p \S¯nb t\mth\bpw ap¯pIpSbpw tXmcW§fpw \ndª {]Zn£Ww sImc«nap¯ntbmSpÅ `àn hnfntNmXpóXmbncpóp. Xncp\mfnð ]s¦Sp¯ FñmhÀ¡pw KmbI kwL¯n\pw klIcn¨hÀ¡pw ap¯nbpsS `àÀ \µn Adnbn¨p. ASp¯hÀjw HtÎm_À ]s{´ïmw XnbXn hnbóbnð hoïpw Xncp\mÄ hn]peambn BtLmjn¡psaóv sImc«n ap¯nbpsS Iq«mbva F³ BÀ sF aebmfntbmSv ]dªp.

IqSpXð Nn{X§Ä¡v ChnsS ¢n¡v sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബൈബിള്‍ ധ്യാനയോഗവും രോഗശാന്തി ശുശ്രുഷയും ലണ്ടന്‍ സ്ട്രാറ്റ്‌ഫോഡില്‍; ടിനു ജോര്‍ജ് കൊട്ടാരക്കര മുഖ്യാതിഥി
ബൈബിള്‍ ധ്യാനയോഗവും രോഗശാന്തി ശുശ്രുഷയും ലണ്ടന്‍ സ്ട്രാറ്റ്‌ഫോഡില്‍; ടിനു ജോര്‍ജ് കൊട്ടാരക്കര മുഖ്യാതിഥി
ലണ്ടന്‍ റീജണല്‍ ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ‘ഒരുക്ക ധ്യാനം’ നാളെ അപ്ടണ്‍പാര്‍ക്കില്‍.
ലണ്ടന്‍ റീജണല്‍ ബൈബിള്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ‘ഒരുക്ക ധ്യാനം’ നാളെ അപ്ടണ്‍പാര്‍ക്കില്‍.
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ‘ഫയര്‍ ഓഫ് ഗോഡ്’ ഈ മാസം 22 മുതല്‍ 25 വരെ സൗത്താംപ്ടണില്‍
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ‘ഫയര്‍ ഓഫ് ഗോഡ്’ ഈ മാസം 22 മുതല്‍ 25 വരെ സൗത്താംപ്ടണില്‍
യുവതലമുറയ്ക്കായി 40 മണിക്കൂര്‍ ആരാധന; പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഒരുക്കങ്ങളോടെ കണ്‍വന്‍ഷന്‍
യുവതലമുറയ്ക്കായി 40 മണിക്കൂര്‍ ആരാധന; പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഒരുക്കങ്ങളോടെ കണ്‍വന്‍ഷന്‍
സേവ്യര്‍ഖാന്‍ അച്ചന്‍ നയിക്കുന്ന ലണ്ടന്‍ റീജണല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 29 ന്, ‘അല്ലിന്‍സ് പാര്‍ക്ക്’ തിരുവചന സാന്ദ്രമാവും
സേവ്യര്‍ഖാന്‍ അച്ചന്‍ നയിക്കുന്ന ലണ്ടന്‍ റീജണല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 29 ന്, ‘അല്ലിന്‍സ് പാര്‍ക്ക്’ തിരുവചന സാന്ദ്രമാവും
കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബ സംഗമവും ഭജനയും
കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബ സംഗമവും ഭജനയും
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ഏകദിന മലയാളം കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ലണ്ടനില്‍
സ്പിരിച്വല്‍ റിവൈവല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യുകെയുടെ ഏകദിന മലയാളം കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ലണ്ടനില്‍
കുട്ടികള്‍ക്കും യുവജനങ്ങള്‍ക്കും ശുശ്രുഷകള്‍; അഭിഷേകാഗ്‌നി കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ വിശ്വാസോര്‍ജ്ജകമാവും.
കുട്ടികള്‍ക്കും യുവജനങ്ങള്‍ക്കും ശുശ്രുഷകള്‍; അഭിഷേകാഗ്‌നി കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ വിശ്വാസോര്‍ജ്ജകമാവും.
വചനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രുഷകളുമായി സേവ്യര്‍ഖാന്‍ അച്ചന്‍; യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി വോളണ്ടിയേഴ്‌സ്
വചനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രുഷകളുമായി സേവ്യര്‍ഖാന്‍ അച്ചന്‍; യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി വോളണ്ടിയേഴ്‌സ്
More Stories..