TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

നികുതി യുദ്ധത്തില്‍ ട്രംപിന് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി ഇന്ത്യ; 29 അമേരിക്കന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി
നികുതി യുദ്ധത്തില്‍ ട്രംപിന് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി ഇന്ത്യ; 29 അമേരിക്കന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ മലയാളി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ ഭാര്യയും കാമുകനും കുറ്റക്കാര്‍; ഭാര്യയ്ക്ക് 22 വര്‍ഷവും കാമുകന് 27 വര്‍ഷവും തടവ്
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ മലയാളി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ ഭാര്യയും കാമുകനും കുറ്റക്കാര്‍; ഭാര്യയ്ക്ക് 22 വര്‍ഷവും കാമുകന് 27 വര്‍ഷവും തടവ്
ഈദുള്‍ ഫിത്തര്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ ആക്രമണം; 45 അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഈദുള്‍ ഫിത്തര്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ ആക്രമണം; 45 അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
അനധികൃതമായി യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാന്‍ ശ്രമിച്ച 52 ഇന്ത്യക്കാര്‍ തടവിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; ഇന്ത്യയിലെ പീഡനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്തിയതാണെന്ന് മൊഴി
അനധികൃതമായി യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാന്‍ ശ്രമിച്ച 52 ഇന്ത്യക്കാര്‍ തടവിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; ഇന്ത്യയിലെ പീഡനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്തിയതാണെന്ന് മൊഴി
യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആയുധക്കരുത്തിനു പിന്നില്‍ ഇറാന്‍; തെളിവുകള്‍ പുറത്തുവിട്ട് യുഎഇ
യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആയുധക്കരുത്തിനു പിന്നില്‍ ഇറാന്‍; തെളിവുകള്‍ പുറത്തുവിട്ട് യുഎഇ
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ബില്‍ പാസാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലിമെന്റ്; വിമത ടോറി എംപിമാരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്ന് തെരേസാ മേയുടെ തന്ത്രം; രാജ്ഞിയുടെ അംഗീകാരം അവസാന കടമ്പ
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ബില്‍ പാസാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലിമെന്റ്; വിമത ടോറി എംപിമാരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്ന് തെരേസാ മേയുടെ തന്ത്രം; രാജ്ഞിയുടെ അംഗീകാരം അവസാന കടമ്പ
കാനഡയില്‍ കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പനയും ഉപയോഗവും ഇനി നിയമവിധേയം; പുതിയ നിയമം പാസാക്കി കനേഡിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്
കാനഡയില്‍ കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പനയും ഉപയോഗവും ഇനി നിയമവിധേയം; പുതിയ നിയമം പാസാക്കി കനേഡിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്
സൗദിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീണ്ടും ഹൂതി മിസൈല്‍; ആക്രമണ ശ്രമം തകര്‍ത്തതായി സൗദി സേന
സൗദിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീണ്ടും ഹൂതി മിസൈല്‍; ആക്രമണ ശ്രമം തകര്‍ത്തതായി സൗദി സേന
യുഎസില്‍ രാഷ്ട്രീയ അഭയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ
യുഎസില്‍ രാഷ്ട്രീയ അഭയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ
More Stories..