FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ട്രംപ്, തെരേസാ മേയ് കൂടിക്കാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന
ട്രംപ്, തെരേസാ മേയ് കൂടിക്കാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന
ട്രാന്‍സ് പസഫിക് പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പില്‍ (ടിപിപി) നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറി,    വ്യാപാര സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു
ട്രാന്‍സ് പസഫിക് പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പില്‍ (ടിപിപി) നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറി, വ്യാപാര സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു
സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കസാഖ്‌സ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയില്‍ തുടക്കം, പ്രാര്‍ഥനയോടെ സിറിയക്കാര്‍
സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കസാഖ്‌സ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയില്‍ തുടക്കം, പ്രാര്‍ഥനയോടെ സിറിയക്കാര്‍
സൗദിയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പാര്‍ട്‌ടൈം, ഓവര്‍ടൈം ജോലികള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശൂറ കൗണ്‍സില്‍, നാട്ടിലേക്കയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി ഈടാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം
സൗദിയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പാര്‍ട്‌ടൈം, ഓവര്‍ടൈം ജോലികള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശൂറ കൗണ്‍സില്‍, നാട്ടിലേക്കയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി ഈടാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം
അമേരിക്കയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്, ജോര്‍ജിയയിലും മിസിസിപ്പിയിലുമായി 19 മരണം
അമേരിക്കയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്, ജോര്‍ജിയയിലും മിസിസിപ്പിയിലുമായി 19 മരണം
എച്ച് 1 ബി വിസക്ക് ബദലായി പുതിയ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ യുഎസ് സെനറ്റര്‍മാര്‍, ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് സൂചന
എച്ച് 1 ബി വിസക്ക് ബദലായി പുതിയ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ യുഎസ് സെനറ്റര്‍മാര്‍, ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് സൂചന
‘ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല, മിത്രങ്ങളാണ്, പൗരോഹിത്യ ഭരണത്തില്‍പ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങള്‍,’ ഇറാന്‍ ജനതക്കായി  ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം
‘ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല, മിത്രങ്ങളാണ്, പൗരോഹിത്യ ഭരണത്തില്‍പ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങള്‍,’ ഇറാന്‍ ജനതക്കായി ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം
അമേരിക്കന്‍ പ്രഡിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ ലോകമെങ്ങും പ്രതിഷേധം, വാഷിംഗ്ടണെ പിടിച്ചുകുലുക്കി പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ വമ്പന്‍ പ്രകടനം
അമേരിക്കന്‍ പ്രഡിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ ലോകമെങ്ങും പ്രതിഷേധം, വാഷിംഗ്ടണെ പിടിച്ചുകുലുക്കി പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ വമ്പന്‍ പ്രകടനം
ട്രംപിനെ വിലയിരുത്താന്‍ സമയമായില്ലെന്ന് മാര്‍പാപ്പ, ട്രംപിന്റെ കുടിറ്റേയ വിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം
ട്രംപിനെ വിലയിരുത്താന്‍ സമയമായില്ലെന്ന് മാര്‍പാപ്പ, ട്രംപിന്റെ കുടിറ്റേയ വിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം
More Stories..