ഈ വര്‍ഷം പ്രളയദുരിതത്തില്‍ രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരുടെ മൂന്നിലൊന്നും കേരളത്തില്‍; 54.11 ലക്ഷം പേരെ മഹാപ്രളയം ബാധിച്ചു

5

5

Bookmark the permalink.