മ്യാന്‍മറിലെ റോഹിങ്ക്യന്‍ വംശഹംത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത റോയിട്ടേഴ്‌സ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തടവ്; നടപടി ന്യായീകരിച്ച് ഓങ്‌സാന്‍ സൂചി

5

Bookmark the permalink.