1 GBP= 98.00 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

Posted By: Nri Malayalee February 28, 2013

\yqIm-Ênð: s]mÅp-ó HmÀ½I-fpw, Po-hnXm\p`h§fpw t]dpó aWemcWy¯nse HmÀ½IÄ Abhnd¡m³, kuZn Atd_ybnse sNdp ]«Wamb \Pdm\nð tPmen sNbvXv, bpsIbnð tNt¡dnb IpSpw-_-§Ä Hón¨pIqSp-óp. C-Xv aqómw X-h-W-bm-Wv Cu H-¯p-tNcð. C¯hW XSmI§fpsS \K-cambte¡v Unkv{Sn-ÎvSnð Pqsse BZyhm-c-¯n-em-Wv kwK-aw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. ]s¦Sp¡m³ Xmð]cyapÅ {]hmkn\Pvdm³ \nhm-kn-IÄ _-Ô-s¸-Sp-I. t^m¬:amXyp am½qSv: 07982245475 (\yqImÊnð)

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

വോകിംഗ് കാരുണ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനയിരതില്‍പരം രൂപ കാന്‍സര്‍രോഗിയായ ലളിതമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി
വോകിംഗ് കാരുണ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനയിരതില്‍പരം രൂപ കാന്‍സര്‍രോഗിയായ ലളിതമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി
നന്മയുടെ കൈത്തിരി തെളിയിച്ച് കാര്‍ഡിഫ് മലയാളി അസോസിയേഷന്‍
നന്മയുടെ കൈത്തിരി തെളിയിച്ച് കാര്‍ഡിഫ് മലയാളി അസോസിയേഷന്‍
പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിന് സ്വാന്ത്വനമേകാന്‍ യുക്ക്മയോടൊപ്പം ‘ ഡികെസി ചാരിറ്റീസ് ‘
പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിന് സ്വാന്ത്വനമേകാന്‍ യുക്ക്മയോടൊപ്പം ‘ ഡികെസി ചാരിറ്റീസ് ‘
യുക്മ റീജിയണല്‍ കായികമേള നാളെ റെഡിങ്ങ്ടണില്‍, മേളക്കിടയിലും നേപ്പാള്‍ ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങേകാന്‍ ഡികെസിയും
യുക്മ റീജിയണല്‍ കായികമേള നാളെ റെഡിങ്ങ്ടണില്‍, മേളക്കിടയിലും നേപ്പാള്‍ ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങേകാന്‍ ഡികെസിയും
ചിറ്റാരിക്കല്‍ സംഗമം : ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുന്നു
ചിറ്റാരിക്കല്‍ സംഗമം : ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുന്നു
യുക്മ മിഡ് ലാണ്ട്‌സ് റീജണല്‍ കായിക മേള   ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു
യുക്മ മിഡ് ലാണ്ട്‌സ് റീജണല്‍ കായിക മേള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു
ദ പീപ്പിള്‍ കര്‍ഷക മുേറ്റത്തില്‍ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും മാര്‍ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം; ദ പീപ്പിളിന് ഐക്യദാഢ്യവുമായി കുട്ടനാട് വികസന സമിതി
ദ പീപ്പിള്‍ കര്‍ഷക മുേറ്റത്തില്‍ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും മാര്‍ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം; ദ പീപ്പിളിന് ഐക്യദാഢ്യവുമായി കുട്ടനാട് വികസന സമിതി
യുക്മ  നേപ്പാള്‍ സഹായനിധി സമാഹരണം മിഡ്‌ലാണ്ട്‌സ്  റീജനില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു
യുക്മ നേപ്പാള്‍ സഹായനിധി സമാഹരണം മിഡ്‌ലാണ്ട്‌സ് റീജനില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു
യുക്മ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്‌ളീയ റീജിയണ്‍; താല്ക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി സണ്ണി മത്തായി ചുമതലയേറ്റു
യുക്മ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്‌ളീയ റീജിയണ്‍; താല്ക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി സണ്ണി മത്തായി ചുമതലയേറ്റു
More Stories..