1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Sn-Szân thÄUv I¸v- -kq¸À 8
Sn-Szân thÄUv I¸v- -kq¸À 8
kq¸À 8Cse BZy aÕcw Hcp {XnñÀ Bbncpóp.BZyw _mäv sNbvXv 174 d¬kv FSp¯ \ypknemân\p thïn Hm¸WÀ \nt¡mÄ Hóm´cambn _mäv sNbvXp .{it²bambXv AhÀ kv]nóns\ ssIImcyw sNbvX coXnbmbncpóp.APm´ sa³Unkns\ ISóm{Ian¨ \nt¡mÄ AbmfpsS Hcp Hmhdnð 3 knIvkdpIÄ t\Sn .{ioe¦ tNknwKv \ómbn XpS§n.Znðj\pw atlebpw DÖze …
d¬ t__n d¬ -FâÀsSbn\À
d¬ t__n d¬ -FâÀsSbn\À
aebmf kn\nabnse F¡mes¯bpw anI¨ {Im^v-dv-kvam³ Fó hntijWw AÀln¡pó Hcp kwhn[mbIs\ Xð¡mew ChnsSbpÅq . tPmjn, Ime¯ns\m¸w \Só kwhn[mbI³ BWv At±lw. Imew hcp¯pó amä§Ä Xncn¨dnªp AXv hnPbIcambn kn\nabnte¡v ]IÀ¯nb kwhn[mbI³...
Sn-sSzân shÄUv- I¸v-
Sn-sSzân shÄUv- I¸v-
പ്രാഥമിക റൌണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടാം നിര ടീമുകള്‍ എല്ലാം പടിക്ക് പുറത്താണ് .അസോസിയേറ്റ് ടീമുകളും മുന്‍ നിര ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള നിലവാരത്തിലെ വ്യത്യാസം പ്രകടമായിരുന്നു.ടെസ്റ്റ്‌ പദവിയുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് തീര്‍ത്തും നിരാശപെടുത്തി.ടാലന്റ് ഉള്ള കളിക്കാരുടെ അഭാവം അല്ല ,മറിച്ച് ഒത്തിണക്കം ഉള്ള ഒരു ഒരു ടീമിനെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകളാണ്‌ ഇവിടെ പ്രശ്നമാകുന്നത് .
XneI³ -acWanñm¯ AXpey {]Xn`
XneI³ -acWanñm¯  AXpey {]Xn`
മലയാള സിനിമയുടെ നഷ്ടം എന്ന പതിവ് ക്ലീഷേയില്‍ ഒതുക്കേണ്ട നടന്‍ അല്ല ഇന്ന് അന്തരിച്ച നടന്‍ തിലകന്‍ .അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്.ഈയിടെയായി മലയാള സിനിമയില്‍നിന്ന്കൊഴിയുന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ തന്നെയാണ്.മുരളിയുടെയും രാജന്‍ പി ദേവിന്റെയും വിടവുകള്‍ നികത്താനാകാതെ...
Sn- Sszmân thÄUv I¸v : h¼³amÀ B[nImcnIX \ne\nÀ¯pw
Sn- Sszmân thÄUv I¸v :  h¼³amÀ B[nImcnIX \ne\nÀ¯pw
ഒരു വെടിക്കെട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ടി- ട്വൊന്റി വേള്‍ഡ് കപ്പ് കാണാന്‍ പുറപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊക്കെ ഇക്കുറി നിരാശയാകും ഫലം. ചെറിയ ടീമുകളും വമ്പന്‍ ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തികച്ചും വ്യക്തമായ മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ നടന്നത് .സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക് ചെറിയ ടീമുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല .സിംബാബ്‌വേയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു.
20 : 20 വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി -പാക്കിസ്ഥാന്‍ ,ന്യൂസിലാന്റ്,ബംഗ്ലാദേശ്
20 : 20 വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി -പാക്കിസ്ഥാന്‍ ,ന്യൂസിലാന്റ്,ബംഗ്ലാദേശ്
ഗ്രൂപ്പ് ഡി -പാക്കിസ്ഥാന്‍ ,ന്യൂസിലാന്റ്,ബംഗ്ലാദേശ് . സൂപ്പര്‍ 8 സാദ്ധ്യത-പാക്കിസ്ഥാന്‍ ,ബംഗ്ലാദേശ് . ഈ ടി-20 ലോകകപ്പിലെ മരണ ഗ്രൂപ്പ് ?ഗ്രൂപ്പ് ഡി തന്നെ.സ്പിന്നിനെ നേരിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണു ന്യൂസിലാന്റിന്റെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുന്നത്.അവര്‍ വന്നു പെട്ടതോ മികച്ച സ്പിന്നര്‍ മാരുള്ള 2 എഷ്യന്‍ ടീമുകളുടെ മുന്നിലും . .ന്യൂസിലാന്റ് യഥാര്‍ ഥത്തില്‍ അവരുടെ എറ്റവും മികച്ച ടീമുമായിട്ടാണു …
20 20 വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് : കര്‍ട്ടന്‍ റെയിസര്‍ ;ഗ്രൂപ്പ് സി
20 20 വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് : കര്‍ട്ടന്‍ റെയിസര്‍ ;ഗ്രൂപ്പ് സി
ഗ്രൂപ്പ് സി- ശ്രീലങ്ക,സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക,സിംബാബ്വെ. സൂപ്പര്‍ 8 സാദ്ധ്യത-(ശ്രീലങ്ക,സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക) ഇതൊരു ഓപ്പണ്‍ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് .വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത അദ്ഭുതങ്ങള്‍ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കില്‍ 2 വന്പന്‍ ടീമുകളും സൂപ്പര്‍ 8 ഇല്‍ എത്തും .ഈ ടൂര്‍ ണമെന്റിലെ തന്നെ എറ്റവും ക മ്പോസ്ഡ് ആയ 2 ടീമുകളാണു ശ്രീലങ്കയും സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയും . ശ്രീലങ്കക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഹോം …
20: 20 ക്രിക്കറ്റ്‌ വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് – ഗ്രൂപ്പ്‌ ബി-യിലെ സാധ്യതകള്‍
20: 20  ക്രിക്കറ്റ്‌ വേള്‍ഡ്‌ കപ്പ് – ഗ്രൂപ്പ്‌ ബി-യിലെ സാധ്യതകള്‍
ടഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ..കാരണം അയര്‍ ലണ്ടിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം തന്നെ.ഈ രണ്ട് ടീമുകളെയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കഴിവ് അയര്‍ലണ്ടിനുണ്ട്.- വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് പഴയ കാലത്തിലേക്കു ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനൊരുങ്ങുകയാണു.സമീപ കാലത്തു അവരുടെ എറ്റവും ശക്തമായ ടീമുമായിട്ടാണു അവരുടെ വരവ്.
ടി-20 വേള്‍ഡ് കപ്പ് 2012 -കര്‍ട്ടന്‍ റൈസര്‍ .
ടി-20 വേള്‍ഡ് കപ്പ് 2012 -കര്‍ട്ടന്‍ റൈസര്‍ .
സംഗീത് ശേഖര്‍ 2012 ഇലെ 4-മത് ടി-20 വേള്‍ ഡ് കപ്പ് തുടങ്ങാന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം .12 രാജ്യങ്ങള്‍ 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മത്സരിക്കുന്നു.ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള 9 രാജ്യങ്ങള്‍ ക്ക് പുറമെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ,സിബാം ബ് വെ ,അയര്‍ ലണ്ട് എന്നീ 3 രാഷ്ട്രങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നു..ഓരോ ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും 2 ടീമുകള്‍ സൂപ്പര്‍ 8 ഇലേക്ക് …
ബാച്ചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി-സത്യവും മിഥ്യയും .
ബാച്ചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി-സത്യവും മിഥ്യയും .
>അമല്‍ നീരദ് സംവിധാനിച്ച ബാചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി എന്ന ന്യൂ ജനറേഷന്‍ സിനിമ കൊട്ടിഘോഷിച്ചാണു തീയെറ്ററുകളില്‍ വന്നത് .എന്നാല്‍ വന്ന പൊലേ ...