TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

]m¡nØm³ ]Icw hbv¡m\mIm¯ kplr¯v : ssN\

_oPnMv : ]mInØm³ ssN\ _Ôw , C´y Atacn¡ IcmÀ , _cmIv H_ma Atacn¡³ {]knUâv _cmIv H_ma C´ybnð kµÀi\w \S¯pIbpw Ccp cmPy§fpw X½nð kp{][m\amb IcmdpIfnð [mcWbmIpIbpw sNbvXtXmsS ssN\ ]mInØm\pambn ASp¡póp. ssN\bpsS ]Icw hbv¡m\nñm¯ Dä kplr¯mWv ]m¡nØms\óv hyàam¡n ssN\okv hntZiImcy a{´n hmMv …

hr¡ Zm-\w sNbv-X kn-_n tXm-a-kn-\v B-Zcw; ^m tU-hn-kv Nn-d-taepw ]-s¦-Sp¡pw

വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത് കരുണ കാട്ടിയ സിബി തോമസിനെ ആദരിക്കാന്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററിലും ന്യൂകാസിലിലുമുള്ള മലയാളികള്‍ ഒത്തുച്ചേരുന്നു. ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേലിന്റെ സാóിധ്യത്തിð മാôസ്റ്ററിലാകും ആദ്യ സ്വീകരണം.

bpIvabv¡v \ht\XrXzw : {^m³knkv Ihf¡m«nð {]knUïv ,kPojv tSmw sk{I«dn

യുക്മയുടെ ദേശീയ ഭരണ സമിതിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 24 .01.2014 ശനിയാഴ്ച നനീട്ടന്‍ കേരള ക്ലബ്ബിന്റെ ആതിഥ്യത്തില്‍ സെന്റ് തോമസ് മോര്‍ കോളേജില്‍ വച്ച് നടന്നു.

t\mÀ-hn-¨v ss\-äv hn-Pnð 13\v

നോര്‍വിച്ചിലെ മരിയന്‍ സംഘം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നോര്‍വിച്ച് നൈറ്റ് വിജില്‍ അടുത്ത മാസം 13ന് നടക്കും.

hÀ® hnkvab§fpambn I®mSn {]ZÀi\¯n\v DÖze XpS¡w

അറിവിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ചിന്തകളുണര്‍ത്തി കണ്ണാടി-വിഷ്വല്‍ ഇംപാക്ട് ഷോക്ക് വര്‍ണ്ണാഭമായ തുടക്കം

t\gv-kp-am-cp-sS sd-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡-en-\v ]pXn-b am-\-Z-Þ-§-fp-am-bn F³-FwFkn

ബ്രിട്ടീഷ് ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്‌സുമാരും മിഡ്‌വൈഫുമാരും തങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്‍എംസി പുതുക്കി.

ko\n-bÀ X-kv-Xn-I-I-fnð A-gn-¨p-]-Wn-s¡m-cp-§n {_n-«o-jv ssk-\yw; {]-tam-j³ am-\-Z-Þ-§-fnepw am-äw h-tó¡pw

സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതതലത്തില്‍ അഴിച്ചുപണിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍. സൈന്യത്തെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിലവിലെ തസ്തികകളും മറ്റും പുനപരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സീനിയര്‍ തസ്തികയിലുള്ള 700ല്‍ ഏറെ പേരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

P\a\m icncw XfÀóp InS¸nemb tPm¬k¬ IcpW tXSpóp, ImcpWytbmsSm¸w \n§fpw klmbn¡ntñ ?

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ ബ്ലായിത്തറ ജോര്‍ജിന്റെ കുടുംബം നിത്യവൃത്തിക്കായി ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.

F-kv-sI-F-kvF-kvF-^v knð-hÀ Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn hn-jzð Cw-]m-Îv tjm kw-L-Sn-¸n-¡póp

എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടി വിഷ്വല്‍ ഇംപാക്ട് ഷോ ഇന്ന് (ശനി) കോഴിക്കോട് അരയിടത്ത് പാലം കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ സമര്‍ഖന്ദ് സ്‌ക്വയര്‍ തിയേറ്ററില്‍ ആരംഭിക്കും.

_w¥mtZinð cm{ãob kwLÀjw: 34 t]À sImñs¸«p

[m¡:_w¥mtZinð `cW]£ A\pIqenIfpw {]Xn]£m\pIqenIfpw X½nepÅ cm{ãob kwLÀj§fnembn 34Hmfw t]À sImñs¸«p. sjbvJv lko\ `cWIqSw cmPn sh¡Wsaóv Bhiys¸«v sImïv {]Xn]£ I£nbmb _w¥mtZiv \mjWð ]mÀ«n \S¯n hcpó {]t£m`§fpsS `mKambmWv ]pXnb kwLÀjw.   Ignª Znhkw 7,000 {]Xn]£ {]hÀ¯Isc `cWIqSw Adkväv sNbvXncpóp. cïmgvNbmbn {]Xn]£w \S¯n …

ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
More Stories..