റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സിനെ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിത വ്യവസ്ഥ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമം

11

11

Bookmark the permalink.