FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ കബാലി ഡാ! ആദ്യ ദിനം വാരിയത് 250 കോടി രൂപ
ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ കബാലി ഡാ! ആദ്യ ദിനം വാരിയത് 250 കോടി രൂപ
തുര്‍ക്കി പട്ടാള അട്ടിമറി, പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗരക്ഷക സേനയെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
തുര്‍ക്കി പട്ടാള അട്ടിമറി, പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗരക്ഷക സേനയെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
കാണാതായ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി സൂചന, തെരച്ചിലിന് ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ സഹായവും
കാണാതായ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി സൂചന, തെരച്ചിലിന് ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ സഹായവും
കൊടും ചൂടില്‍ വെന്തുരുകി കുവൈറ്റ്, കൂടിയ ചൂട് 54 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്
കൊടും ചൂടില്‍ വെന്തുരുകി കുവൈറ്റ്, കൂടിയ ചൂട് 54 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്
ലോകം ചുറ്റിക്കാണാന്‍ പുറപ്പെട്ട സൗരവിമാനം സോളാര്‍ ഇംപള്‍സ് 2 അവസാനപാദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു
ലോകം ചുറ്റിക്കാണാന്‍ പുറപ്പെട്ട സൗരവിമാനം സോളാര്‍ ഇംപള്‍സ് 2 അവസാനപാദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തേക്കും, ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് ജി20 ഉച്ചകോടി
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തേക്കും, ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് ജി20 ഉച്ചകോടി
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീപ്ലെയ്ന്‍ ഇനി ചൈനക്കു സ്വന്തം, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീപ്ലെയ്ന്‍ ഇനി ചൈനക്കു സ്വന്തം, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും
ഉത്തേജക മരുന്ന് വിവാദം, റഷ്യന്‍ താരങ്ങളെ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നിന്ന് സമ്പൂര്‍ണമായി വിലക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക്‌സ് കമ്മറ്റി
ഉത്തേജക മരുന്ന് വിവാദം, റഷ്യന്‍ താരങ്ങളെ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നിന്ന് സമ്പൂര്‍ണമായി വിലക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക്‌സ് കമ്മറ്റി
ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക അധികാര നിയമത്തിന് എതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഭാഗികമായി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക അധികാര നിയമത്തിന് എതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഭാഗികമായി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
More Stories..