FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

റയീസിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിലെ വിലക്ക് തന്നെ കരയിച്ചതായി ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പാക് നായിക മാഹിറാ ഖാന്‍
റയീസിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിലെ വിലക്ക് തന്നെ കരയിച്ചതായി ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പാക് നായിക മാഹിറാ ഖാന്‍
ഗാംബിയയിലെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് നാടുവിട്ടത് രാജ്യത്തെ ഖജനാവുമായി, അടിച്ചുമാറ്റിയത് 114 ലക്ഷം ഡോളര്‍
ഗാംബിയയിലെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് നാടുവിട്ടത് രാജ്യത്തെ ഖജനാവുമായി, അടിച്ചുമാറ്റിയത് 114 ലക്ഷം ഡോളര്‍
ട്രംപ്, തെരേസാ മേയ് കൂടിക്കാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന
ട്രംപ്, തെരേസാ മേയ് കൂടിക്കാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന
പിണറായി വിജയനെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീര്‍ശെല്‍വമാക്കി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ ട്വീറ്റ്
പിണറായി വിജയനെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീര്‍ശെല്‍വമാക്കി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ ട്വീറ്റ്
ട്രാന്‍സ് പസഫിക് പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പില്‍ (ടിപിപി) നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറി,    വ്യാപാര സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു
ട്രാന്‍സ് പസഫിക് പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പില്‍ (ടിപിപി) നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറി, വ്യാപാര സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു
കര്‍ണാടകയില്‍  നാലു കാലുകളും രണ്ട് പുരുഷ ലിംഗങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞു പിറന്നു
കര്‍ണാടകയില്‍ നാലു കാലുകളും രണ്ട് പുരുഷ ലിംഗങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞു പിറന്നു
സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കസാഖ്‌സ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയില്‍ തുടക്കം, പ്രാര്‍ഥനയോടെ സിറിയക്കാര്‍
സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കസാഖ്‌സ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയില്‍ തുടക്കം, പ്രാര്‍ഥനയോടെ സിറിയക്കാര്‍
ജെല്ലിക്കെട്ടിന് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ബില്‍ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ പാസാക്കി, മറീന ബീച്ചിലെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ചു
ജെല്ലിക്കെട്ടിന് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ബില്‍ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ പാസാക്കി, മറീന ബീച്ചിലെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ചു
സൗദിയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പാര്‍ട്‌ടൈം, ഓവര്‍ടൈം ജോലികള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശൂറ കൗണ്‍സില്‍, നാട്ടിലേക്കയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി ഈടാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം
സൗദിയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പാര്‍ട്‌ടൈം, ഓവര്‍ടൈം ജോലികള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശൂറ കൗണ്‍സില്‍, നാട്ടിലേക്കയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി ഈടാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം
More Stories..