FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പെണ്‍വാണിഭം, രാഹുല്‍ തന്നെ വില്‍പ്പന ചരക്കാക്കിയെന്ന് രശ്മി, നഗ്‌ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതും രാഹുല്‍
ഓണ്‍ലൈന്‍ പെണ്‍വാണിഭം, രാഹുല്‍ തന്നെ വില്‍പ്പന ചരക്കാക്കിയെന്ന് രശ്മി, നഗ്‌ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതും രാഹുല്‍
സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് ബുര്‍ഖ ധരിച്ചാല്‍ ആറര ലക്ഷം രൂപ പിഴ, പുതിയ നിയമം നിലവില്‍ വന്നു
സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് ബുര്‍ഖ ധരിച്ചാല്‍ ആറര ലക്ഷം രൂപ പിഴ, പുതിയ നിയമം നിലവില്‍ വന്നു
ആ 60 ദിവസങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ എവിടെയായിരുന്നു? രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അജ്ഞാത വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്
ആ 60 ദിവസങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ എവിടെയായിരുന്നു? രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ അജ്ഞാത വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്
ബിബിസി ലേഖകന്റെ ചോദ്യത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സാനിയ മിര്‍സ, ‘എന്റെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആരും ചോദിക്കണ്ട’
ബിബിസി ലേഖകന്റെ ചോദ്യത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സാനിയ മിര്‍സ, ‘എന്റെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആരും ചോദിക്കണ്ട’
ഒരു സെക്കന്റില്‍ 18 സിനിമകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം, വൈഫൈക്ക് പകരക്കാരനായി ലൈഫൈ വരുന്നു
ഒരു സെക്കന്റില്‍ 18 സിനിമകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം, വൈഫൈക്ക് പകരക്കാരനായി ലൈഫൈ വരുന്നു
സിറിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ റഷ്യന്‍ യുദ്ധ വിമാനം തുര്‍ക്കി വെടിവച്ചിട്ട സംഭവം പുറകില്‍ നിന്നുള്ള കുത്തെന്ന് പുടിന്‍, മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍
സിറിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ റഷ്യന്‍ യുദ്ധ വിമാനം തുര്‍ക്കി വെടിവച്ചിട്ട സംഭവം പുറകില്‍ നിന്നുള്ള കുത്തെന്ന് പുടിന്‍, മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍
അപകടത്തില്‍ മരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച യുവാവ് സൗദി മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം
അപകടത്തില്‍ മരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച യുവാവ് സൗദി മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം
അസഹിഷ്ണുതാ വിവാദം, അമീര്‍ ഖാന്റെ രക്തത്തിനായി മുറവിളി, സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിച്ച് താരം, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസ്
അസഹിഷ്ണുതാ വിവാദം, അമീര്‍ ഖാന്റെ രക്തത്തിനായി മുറവിളി, സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിച്ച് താരം, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസ്
സൗദിയില്‍ വീട്ടുടമയായ സ്ത്രീയുടെ ക്രൂര പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്തോനേഷ്യന്‍ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കാഴ്ച പോയി
സൗദിയില്‍ വീട്ടുടമയായ സ്ത്രീയുടെ ക്രൂര പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്തോനേഷ്യന്‍ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കാഴ്ച പോയി
More Stories..