FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

കേരളത്തെ നടുക്കി പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിര്‍ഭയ മാതൃകയില്‍ കൊലപാതകം, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തം
കേരളത്തെ നടുക്കി പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിര്‍ഭയ മാതൃകയില്‍ കൊലപാതകം, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തം
അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹത്തില്‍ കുട്ടികളും ഒഴുകുന്നു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യൂറോപ്പില്‍ എത്തിയത് 88,300 കുട്ടികള്‍
അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹത്തില്‍ കുട്ടികളും ഒഴുകുന്നു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യൂറോപ്പില്‍ എത്തിയത് 88,300 കുട്ടികള്‍
കോടീശ്വരനായ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണം 22 കാരിയായ സൗദി സ്വദേശിനിയെ കോടീശ്വരിയാക്കി
കോടീശ്വരനായ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണം 22 കാരിയായ സൗദി സ്വദേശിനിയെ കോടീശ്വരിയാക്കി
ലിബിയയില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ഥി ബോട്ട് മുങ്ങി മെഡിറ്ററേനിയനില്‍ നൂറോളം പേരെ കാണാതായി
ലിബിയയില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ഥി ബോട്ട് മുങ്ങി മെഡിറ്ററേനിയനില്‍ നൂറോളം പേരെ കാണാതായി
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കുതിരകള്‍ക്ക് കഷ്ടകാലം, എണ്ണം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നു
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കുതിരകള്‍ക്ക് കഷ്ടകാലം, എണ്ണം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നു
പതിനാറാം വയസില്‍ കാമുകനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരയായ യുവതിയുടെ കഥ
പതിനാറാം വയസില്‍ കാമുകനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരയായ യുവതിയുടെ കഥ
ഷാര്‍ജയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡോക്ടറുടെ കൈ പാളി, വൃഷണത്തിന് പരുക്കേറ്റ യുവാവിന് 500,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരം
ഷാര്‍ജയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡോക്ടറുടെ കൈ പാളി, വൃഷണത്തിന് പരുക്കേറ്റ യുവാവിന് 500,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരം
ചൈനയില്‍ ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ മമ്മി സ്വര്‍ണത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ നീക്കം
ചൈനയില്‍ ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ മമ്മി സ്വര്‍ണത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ നീക്കം
ഗൂഗിളിനെ മാതൃകയാക്കി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്, ലക്ഷ്യം ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍
ഗൂഗിളിനെ മാതൃകയാക്കി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്, ലക്ഷ്യം ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍
More Stories..