FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആകാശത്തിലും ഇനി വൈഫൈ, നടപടി ഉടനെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം
വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആകാശത്തിലും ഇനി വൈഫൈ, നടപടി ഉടനെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം
രാത്രിയിലെ മദ്യ സല്‍ക്കാരം അതിരു കടന്നു, നദിയിലൂടെ യുഎസില്‍ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക്  ഒഴുകിയെത്തിയത് 1500 പേര്‍
രാത്രിയിലെ മദ്യ സല്‍ക്കാരം അതിരു കടന്നു, നദിയിലൂടെ യുഎസില്‍ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് 1500 പേര്‍
കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ യൂറോപ്പിലെ താരങ്ങളുടെ താരമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റോണാള്‍ഡോ
കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ യൂറോപ്പിലെ താരങ്ങളുടെ താരമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റോണാള്‍ഡോ
ആംബുലന്‍സിന് പണമില്ല,  ഒഡീഷയിലെ ആദിവാസി യുവാവ് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹവുമായി നടന്നത് 10 കിലോമീറ്റര്‍
ആംബുലന്‍സിന് പണമില്ല, ഒഡീഷയിലെ ആദിവാസി യുവാവ് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹവുമായി നടന്നത് 10 കിലോമീറ്റര്‍
ഫ്രാന്‍സില്‍ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയുടെ മുഴുനീള നീന്തല്‍ വസ്ത്രം പൊലീസ് അഴിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വിവാദമാകുന്നു, ബുര്‍ക്കിനി നിരോധനത്തെ പിന്തുണച്ച് നികോളാസ് സര്‍ക്കോസി രംഗത്ത്
ഫ്രാന്‍സില്‍ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയുടെ മുഴുനീള നീന്തല്‍ വസ്ത്രം പൊലീസ് അഴിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വിവാദമാകുന്നു, ബുര്‍ക്കിനി നിരോധനത്തെ പിന്തുണച്ച് നികോളാസ് സര്‍ക്കോസി രംഗത്ത്
എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് ഉറങ്ങുന്ന വീഡിയോ പകര്‍ത്തി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട മലയാളിക്കെതിരെ കേസ്
എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് ഉറങ്ങുന്ന വീഡിയോ പകര്‍ത്തി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട മലയാളിക്കെതിരെ കേസ്
ഖത്തറിലെ അനധികൃത താമസക്കാര്‍ക്ക് പൊതുമാപ്പ്, അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍
ഖത്തറിലെ അനധികൃത താമസക്കാര്‍ക്ക് പൊതുമാപ്പ്, അടുത്ത മാസം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍
നാലു പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെ ജീവന്റെ മിടിപ്പുമായി ഒരു ഗ്രഹം, ശുഭ പ്രതീക്ഷയുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍
നാലു പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെ ജീവന്റെ മിടിപ്പുമായി ഒരു ഗ്രഹം, ശുഭ പ്രതീക്ഷയുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍
മധ്യ ഇറ്റലിയിലെ ചെറു നഗരങ്ങളെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഭൂകമ്പം, മരണം 250 കവിഞ്ഞു
മധ്യ ഇറ്റലിയിലെ ചെറു നഗരങ്ങളെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഭൂകമ്പം, മരണം 250 കവിഞ്ഞു
More Stories..