FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

നേതാജിയുടെ മരണം, രഹസ്യ ഫയലുകള്‍ വിട്ടുകിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കള്‍ ബ്രിട്ടനില്‍
നേതാജിയുടെ മരണം, രഹസ്യ ഫയലുകള്‍ വിട്ടുകിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കള്‍ ബ്രിട്ടനില്‍
അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാന്‍ മുന്നില്‍ ഇന്ത്യക്കാരും ചൈനക്കാരുമെന്ന് യുഎസ് സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ
അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാന്‍ മുന്നില്‍ ഇന്ത്യക്കാരും ചൈനക്കാരുമെന്ന് യുഎസ് സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ
ഹരിയാനയിലെ ഗുര്‍ഗാവില്‍ 16 കാരിയെ സഹപാഠികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി
ഹരിയാനയിലെ ഗുര്‍ഗാവില്‍ 16 കാരിയെ സഹപാഠികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി
ഗള്‍ഫ് ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് 1000 കോടി വായ്പയെടുത്ത് മലയാളി സ്വര്‍ണ വ്യാപാരി മുങ്ങിയെന്ന് വാര്‍ത്ത, മുങ്ങിയത് അറ്റലസ് രാമചന്ദ്രനാണെന്ന് അഭ്യൂഹം
ഗള്‍ഫ് ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് 1000 കോടി വായ്പയെടുത്ത് മലയാളി സ്വര്‍ണ വ്യാപാരി മുങ്ങിയെന്ന് വാര്‍ത്ത, മുങ്ങിയത് അറ്റലസ് രാമചന്ദ്രനാണെന്ന് അഭ്യൂഹം
പട്ടേല്‍ സംവരണ പ്രക്ഷോഭം, ഗുജറാത്ത് തണുക്കുന്നു, കര്‍ഫ്യൂ പിന്‍വലിച്ചു
പട്ടേല്‍ സംവരണ പ്രക്ഷോഭം, ഗുജറാത്ത് തണുക്കുന്നു, കര്‍ഫ്യൂ പിന്‍വലിച്ചു
കുവൈത്ത് പ്രവാസികളുടെ റസിഡന്‍സി നിബന്ധനകളില്‍ സമൂല അഴിച്ചുപണികള്‍ വരുന്നു
കുവൈത്ത് പ്രവാസികളുടെ റസിഡന്‍സി നിബന്ധനകളില്‍ സമൂല അഴിച്ചുപണികള്‍ വരുന്നു
അഞ്ചു കുട്ടികളുള്ള ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ശിവസേനയുടെ ആഗ്ര ഘടകം
അഞ്ചു കുട്ടികളുള്ള ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ശിവസേനയുടെ ആഗ്ര ഘടകം
വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനം, സാനിയ മിര്‍സക്ക് ഖേല്‍രത്‌ന സമ്മാനിച്ചു
വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനം, സാനിയ മിര്‍സക്ക് ഖേല്‍രത്‌ന സമ്മാനിച്ചു
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് പാകിസ്താനില്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി, നടപടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് പാകിസ്താനില്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി, നടപടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം
More Stories..