1 GBP= 98.00 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

Posted By: Nri Malayalee January 30, 2014

hn Fw kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmIm³ km[yX. \nehnð kwØm\s¯ F, sF {Kq¸pIfpsS {]Xo£ sXän¨psImïm!Wv sI]nknkn {]knUâv Øm\t¯¡v kp[ocsâ t]cv DbÀóp hóncn¡póXv. F-sFknkn sshkv {]knUâv cmlpð KmÔnbmWv kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨Xv. sI]nknkn {]knUâmbn Pn ImÀ¯ntIbs\ \nban¡msaó hyhØbnð F, sF {Kq¸pIÄ kahmb¯nse¯nbncpóp.

Fómð CXv A«nadn¨psImïmWv cmlpð KmÔn kp[ocsâ t]cv \nÀt±in¨ncn¡póXv. CXns\ adnISóv kwØm\ t\XrXzw H¯pXoÀ¸v Øm\mÀYnbmbn aptóm«v sh¨ t]cv hn Un kXoisâbmWv. Fómð kp[ocs\ {]knUâm¡Wsaó \nÀt±i¯nð cmlpð Dd¨p \nð¡pIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. CXn\nsS tIcf¯nsâ NpaXebpÅ FsFknkn P\dð sk{I«dn apIpÄ hmkv\nIv sI]nknkn {]knUâns\ {]Jym]n¡psaóv Adnbn¨ncpóp.

ctaiv sNón¯e B`y´ca{´nbmbn Hcp amkw ]nón«n«pw ]pXnb sI]nknkn {]knUâns\ \nban¡m\mbn«nñ. kwØm\ t\Xm¡fpsS lnXw IqSn Adnªv {]knUâns\ \nban¡m\mWv ssl¡am³Uv \nÀt±isa¦nepw \nehnð Øm\am\§Ä Hópanñm¯ apXnÀó t\Xmshó te_ð kp[oc\v KpWIcamtb¡pw. IqSmsX cmlpð KmÔnbv¡v kp[ocsâ {]hÀ¯\ssienbnepÅ hnizmkhpw CXn\v ]n³-_etaIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

കാന്‍ ചലച്ചിത്രമേള അവസാനിച്ചു, ഫ്രഞ്ച് ചിത്രം ദീപന് പാം ഡി ഓര്‍, ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായ മസാന് ഫിപ്രസി പുരസ്‌കാരം
കാന്‍ ചലച്ചിത്രമേള അവസാനിച്ചു, ഫ്രഞ്ച് ചിത്രം ദീപന് പാം ഡി ഓര്‍, ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായ മസാന് ഫിപ്രസി പുരസ്‌കാരം
ഗ്രീസ് മൂക്കറ്റം കടത്തില്‍. ഐഎംഎഫിന് കൊടുക്കാന്‍ കാശില്ല
ഗ്രീസ് മൂക്കറ്റം കടത്തില്‍. ഐഎംഎഫിന് കൊടുക്കാന്‍ കാശില്ല
കുവൈത്തില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തങ്ങിയാല്‍ കുറ്റക്കാരന്‍ സ്‌പോണ്‍സറാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
കുവൈത്തില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തങ്ങിയാല്‍ കുറ്റക്കാരന്‍ സ്‌പോണ്‍സറാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
മ്യാന്മറിലെ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം, ആങ് സാന്‍ സൂചി വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു
മ്യാന്മറിലെ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം, ആങ് സാന്‍ സൂചി വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു
ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കുടുംബം പ്രതിവര്‍ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ശരാശരി കൈക്കൂലി 4,400 രൂപയെന്ന് പഠനം
ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കുടുംബം പ്രതിവര്‍ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ശരാശരി കൈക്കൂലി 4,400 രൂപയെന്ന് പഠനം
‘ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ മൈന്‍ഡ്’ ഗണിത ശാന്ത്രജ്ഞന്‍ ജോണ്‍ നാഷും പത്‌നിയും വാഹനാപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
‘ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ മൈന്‍ഡ്’ ഗണിത ശാന്ത്രജ്ഞന്‍ ജോണ്‍ നാഷും പത്‌നിയും വാഹനാപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് ഐപിഎല്‍ എട്ടാം സീസണ്‍ കിരീടം, ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെ 41 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചു
മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് ഐപിഎല്‍ എട്ടാം സീസണ്‍ കിരീടം, ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെ 41 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചു
സിറിയയിലെ പല്‍മിറയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും കൂട്ടക്കൊല നടത്തി, 400 മരണം
സിറിയയിലെ പല്‍മിറയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും കൂട്ടക്കൊല നടത്തി, 400 മരണം
കനത്ത ചൂടിലും ചൂടുകാറ്റിലും ഇന്ത്യ പൊള്ളുന്നു, താപനില 47 ഡിഗ്രി, മരണ സംഖ്യ 200 കടന്നു
കനത്ത ചൂടിലും ചൂടുകാറ്റിലും ഇന്ത്യ പൊള്ളുന്നു, താപനില 47 ഡിഗ്രി, മരണ സംഖ്യ 200 കടന്നു
More Stories..