വിയര്‍പ്പില്‍ നിന്ന് പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ഗ്ലാസ്‌ഗോ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനും സംഘവും

19

Bookmark the permalink.