ഐലാന്‍ കുര്‍ദി ലോകത്തെ കരയിച്ച് തീരത്തടിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷം, ദുരിതക്കയത്തില്‍ തുടരാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട് അഭയാര്‍ഥികള്‍

ilamn-kurdhi

Bookmark the permalink.