ബ്രെക്‌സിറ്റിനു ശേഷം യുകെയിലെ പ്രവാസികളായ അവിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളുടെ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

7

Bookmark the permalink.