ബ്രിട്ടണില്‍ സിഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

CIA

Bookmark the permalink.