വിമാനത്തിന്റെ വിങ്‌സിന് താഴെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതു കണ്ട യാത്രക്കാരന്‍ ഞെട്ടി; ഉടന്‍ ചിത്രം പകര്‍ത്തി

tape-1

Bookmark the permalink.