യൂറോപ്പിലെ അഭയാര്‍ഥി തര്‍ക്കം അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു, വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍

download (1)

Bookmark the permalink.