ബ്രിട്ടനില്‍ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ കാരണം യു കെ യിലെ മലയാളികളുടെ സ്വാധീനം മൂലം എന്ന ചിലരുടെ വാദം എന്തിനുവേണ്ടി?

nunuk3

Bookmark the permalink.