രജനികാന്തും കമലഹാസനും ഒരുമിക്കുന്ന ശങ്കറിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം വരുന്നു

24k-bala2

Bookmark the permalink.