പട്ടാപകല്‍ മോഷണം, കടയുടമ ബെയ്‌സ്‌ബോള്‍ ബാറ്റുമായി തുരത്തി, നഷ്ടപ്പെട്ടത് 50,000 പൗണ്ട് മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍

cctv-whitton

Bookmark the permalink.