കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വയറ്റത്തടിച്ച് വീണ്ടും ട്രംപ്, പുതിയ തീരുമാനം ബാധിക്കുക 20,000 ത്തോളം ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് ലക്ഷം കുടിയേറ്റക്കാരെ

dep

Bookmark the permalink.