യമനില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ തിരികെ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി; ആദ്യം എത്തിയത് മൂന്ന് മലയാളികള്‍; കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉടനെത്തും

yemen crisis

Bookmark the permalink.