1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 24, 2013

k®n a®md¯v
enhÀ]qfnð 24/11/2013 \v Hómw ]ndómÄ BtLmjn¡pó R§fpsS jbm³ tPm^n¡v Hcmbncw ]ndómÄ BiwkIÄ t\cpóp.

kvt\lt¯msS tN¨n sP\nä tPm^n

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.