1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 22, 2014

Cóv(22-01-2014) ]Xnt\gmw ]ndómÄ BtLmjn¡pó Znhy tamÄ¡v- Hcmbncw ]ndómÄ BiwkIÄ.H¯ncn H¯ncn kvt\lt¯msS A_n A¦nÄ,jmân Bân,A_ð,Aeo\,sPmÀPo\

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.