1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
നിന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകുമെന്ന് പഠനം
നിന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകുമെന്ന് പഠനം
സ്വന്തം ലേഖകന്‍: നടന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരിടത്തിരുന്നു പഠിക്കെന്നു പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയാന്‍ വരട്ടെ. നിന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇരുന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാള്‍ ശ്രദ്ധ കൂടുമെന്ന് പഠനം. ഇതിനാല്‍ ക്ലാസുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് ഡെസ്‌ക് നല്‍കണമെന്നും പഠനം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. ടെക്‌സസിലെ എ ആന്‍ഡ് എം ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സ് സെന്റര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ …
യുകെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സ്‌കൂളുകളില്‍ കൊടുക്കുന്നത് മോശം ഉച്ചഭക്ഷണം
യുകെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സ്‌കൂളുകളില്‍ കൊടുക്കുന്നത് മോശം ഉച്ചഭക്ഷണം
യുകെയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സ്‌കൂളുകളില്‍ കൊടുക്കുന്നത് മോശം ഉച്ചഭക്ഷണം
16 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെയും പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഭീകരവിരുദ്ധ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
16 വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെയും പെണ്‍കുട്ടിയെയും ഭീകരവിരുദ്ധ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ഗ്രെയിറ്റര്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ ഭീകര വിരുദ്ധ സേന നടത്തിയ തെരച്ചിലില്‍ 16 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെയും ആണ്‍കുട്ടിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തെയിംസ്‌സൈഡിലെ മൊസ്‌ലെ പ്രദേശത്ത്‌നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് കൗണ്ടര്‍ ടെററിസം യൂണിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
ചൊവ്വാ യാത്ര സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും
2024ല്‍ നടക്കുന്ന ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത 100 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും. പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ് ശ്രദ്ധ പ്രസാദ്. 19കാരിയായ ശ്രദ്ധക്ക് പുറമേ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൂടി ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലുണ്ട്.
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നു
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഇടിയുന്നതായി പുതിയ ജിസിഎസ്ഇ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന പരീക്ഷാ നിയമങ്ങളുടേയും ലീഗ് ടേബിളുകളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലമായി ജിസിഎസ്ഇ ഗ്രേഡുകളിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളിൽ 40% മെങ്കിലും എക്കും സിക്കും ഇടയിലായി അഞ്ച് ജിസിഎസ്ഇ ഗ്രേഡുകൾ നേടണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാൻ മിക്ക സ്കൂളുകൾക്കും കഴിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ …
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കടത്തിവെട്ടുന്നു
സ്വന്തം ഭാര്യ നിങ്ങളേക്കാൾ വൈകാരിക പക്വത കാണിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അനായാസം ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ടോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ നന്നായി ഓർമ്മകളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവരാണെന്ന് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സ്വിറ്റ്സർലന്റിലെ ബാസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ വികാരങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണ്ടത്. തീവ്രമായ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളെ …
Ipªpa\knsâ BtcmKyw: {_n«ojv amXm]nXm¡Ä ]dbpóp
Ipªpa\knsâ BtcmKyw: {_n«ojv amXm]nXm¡Ä ]dbpóp
Ip«nIfpsS am\knImtcmKy¯n\v {_n«ojv amXm]nXm¡Ä IqSpXð {i² sImSp¡póXmbn kÀthbnð Isï¯ð. aäv BtcmKy {]iv\§tf¡mÄ amXm]nXm¡sf Ae«póXv Ipªp§fpsS am\knI {]iv\§fmWv. kÀthbnð ]s¦Sp¯ 40% c£nXm¡Ä A`n{]mbs¸«Xv X§fpsS Ipªnsâ sshImcnX AkzØXIÄ ]cnKWn¡póXn\v ap³KW\ \ðIpóp FómWv. A½amcnð 47% t]À X§fpsS Ipªn\v sshImcnI ]n´pWbpambn H¸w \nð¡póhcmWv. Ipªp§Ä …
Hcp {_n-«o-jv Ip-Spw-_w G-ä-hpw Iq-Sp-Xð ]-Ww sN-e-hm-¡pó-Xv Ip-«n-IÄ-¡v thïn
Hcp {_n-«o-jv Ip-Spw-_w G-ä-hpw Iq-Sp-Xð ]-Ww sN-e-hm-¡pó-Xv Ip-«n-IÄ-¡v thïn
{_n«Wnð ØncXmakam¡nb Hcp icmicn IpSpw_w {]XnhÀjw hmbv]m Xncn¨Shn\v sNehm¡pó XpItb¡mÄ IqSpXð Ip«nIÄ¡mbn sNehm¡pópsïóv ]T\§Ä. ^manen B³Uv ssNðUv sIbÀ {SÌv ]pd¯nd¡nb hmÀjnI dnt¸mÀ«nemWv CXv kw_Ôn¨ ]cmaÀiapÅXv. cïp Ip«nIfpÅ amXm]nXm¡fpsS apgph³ kab ]cnNcWw thï Cfb Ip«n¡v 11,700 ]uïmWv {]XnhÀjw sNehv hcpóXv. CXv …
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w
Sq¯vt]Ìv Ip«nIfpsS _p²n achn¸n¡psaóv ]T\w. Sq¯v t]Ìnð D]tbmKn¨ncn¡pó ^vfqssdUv t]mepÅ cmkLSI§Ä Ip«nIfpsS _p²nhfÀ¨sb apcSn¸n¡psaómWv ]T\ dnt¸mÀ«v. lmÀhmÀUv ]»nIv slð¯v kvIqfnse KthjIcmWv Cu ]T\w \S¯nbXv. 2006 apXð Bdv hbkn\pw 12 hbkn\pw CSbv¡v {]mbapÅ Ip«nIfnð \S¯nb ]T\¯nemWv C¡mcyw hyàambXv. Sq¯v t]Ìnð AS§nbncn¡pó …
h-fÀ-óp I-gn-ªmð tPm-en In-«n-sñ-óv Ip-«n-IÄ-¡v Bi¦
h-fÀ-óp I-gn-ªmð tPm-en In-«n-sñ-óv Ip-«n-IÄ-¡v Bi¦
ap-XnÀ-óv I-gn-ªmð tPm-en e-`nt¨-¡ptam F-ó-Xm-Wv `q-cn-`m-Kw Ip-«n-I-fp-tS-bpw B-i-¦. 11 \pw 15 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å A-ônð \m-ev Ip-«n-I-fpw k-½À-±-¯n-\v A-Sn-a-s¸-«-h-cmWv.