1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ഇബോള എന്ന് സംശയം; പരിശോധനയ്ക്കായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകനെ യുകെയില്‍ എത്തിച്ചു
ഇബോള എന്ന് സംശയം; പരിശോധനയ്ക്കായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകനെ യുകെയില്‍ എത്തിച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിലെ ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരനെ സിയോറ ലിയോണില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ എത്തിച്ചു. ഇബോള ബാധിത പ്രദേശത്ത് സേവനം അനുഷ്ടിക്കുകയായിരുന്ന ഇയാള്‍ക്ക് ഇബോള പിടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ എത്തിച്ചത്.
സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്ന വീടില്ല; ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ലണ്ടനില്‍
സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്ന വീടില്ല; ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ലണ്ടനില്‍
ബ്രിട്ടന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ലണ്ടനില്‍ സാധാരണക്കാരന്‍ താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകള്‍ ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആയിരങ്ങള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി.
]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn
]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn
Ckvfmam_mZv: ]mInØm\nse jn¡mÀ]qÀ Pnñbnð jnbm hn`mK¯nsâ Bcm[\mebamb Camw_-ÀK aue IÀ_ebnepïmb kvt^mS\¯nð sImñs¸«hcpsS F®w Adp]Xmbn DbÀóp. jn¡mÀ]qÀ sU]yq«n I½ojWdmWv C¡mcyw hyàam¡nbXv. KpcpXc ]cn¡pItfmsS 31 t]À {]tZis¯ hnhn[ Bip]{XnIfnð Ignbpópsïópw At±lw kqNn¸n¨p. eJnZÀ {]tZi¯v ØnXn sN¿pó ]Ånbnð shÅnbmgvN {]mÀ°\bv¡nsSbmbncpóp kvt^mS\w. kvt^mS\¯nð A³]Xne[nIw …
യുകെയില്‍ ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യ വര്‍ദ്ധന
യുകെയില്‍ ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യ വര്‍ദ്ധന
യുകെയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ വര്‍ദ്ധന. പബ്ബുകളെക്കാള്‍ ഏറെ ബിയറുകള്‍ വിറ്റത് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലൂടെയും ഓഫ് ലൈസന്‍സുകളിലൂടെയുമാണ്.
sFknkns\ shñphnfn¨p tPmÀZm³: ss]eäns\ h[n¨mð ‘\n§fpsS BfpIfpsS’ IY Ign¡pw
sFknkns\ shñphnfn¨p tPmÀZm³: ss]eäns\ h[n¨mð ‘\n§fpsS BfpIfpsS’ IY Ign¡pw
A-½m³: CÉmanIv tÌäv Xo{hhmZnIÄ XS¦enð h¨ncn¡pó X§fpAbvsä ss]eäns\ Pohs\msS hn«pIn«nbnsñ¦nð X§fpsS ]nSnbnepÅ apgph³ sF-Fkv Xo{hhmZnItfbpw h[n¡psaóv tPmÀZm³ `ojWn apg¡n. sF-Fkv _µnbm¡nb X§fpsS ss]eäv- se^v-ä\âv- aphm A¯v- Að- sIknbms_¯ns\ Poht\msS hn«pIn«WsaómWv tPmÀZmsâ Bhiyw. Asñ¦nð X§fpsS XShnepÅ kmPnZm Að- dnjmhn DÄs¸sSbpÅ sFknkv- …
ബ്രിട്ടണില്‍ സിഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍
ബ്രിട്ടണില്‍ സിഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍
അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സിഐഎ ബ്രിട്ടണില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ജോര്‍ജ് ബുഷിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ലോറന്‍സ് വില്‍ക്കേര്‍സന്റേതാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍.
ഖത്തറിന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സില്‍ ഓഹരി; സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ചോദ്യങ്ങളുമായി വിമര്‍ശകര്‍
ഖത്തറിന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സില്‍ ഓഹരി; സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ചോദ്യങ്ങളുമായി വിമര്‍ശകര്‍
ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സില്‍ ഖത്തര്‍ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എടുത്തു. കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി പങ്കാളിയായി ഖത്തര്‍ മാറിയതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും ചോദ്യങ്ങളുമായി വിമര്‍ശകര്‍ രംഗത്തെത്തി.
നവമാധ്യമ കാലത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തില്‍ ‘സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരാളി’കളും
നവമാധ്യമ കാലത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തില്‍ ‘സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരാളി’കളും
നവമാധ്യമ യുഗത്തിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാനും ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കാനും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരാളികളെ രൂപീകരിക്കുന്നു.
സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ മര്‍ദ്ദിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാതാക്കിയ നാല് പേര്‍ക്ക് 61 വര്‍ഷം തടവ്
സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ മര്‍ദ്ദിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാതാക്കിയ നാല് പേര്‍ക്ക് 61 വര്‍ഷം തടവ്
സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില്‍കയറി മര്‍ദ്ദിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാതാക്കിയ നാല് കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ക്ക് കോടതി 64 വര്‍ഷം തടവ് വിധിച്ചു.
വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ബ്രിട്ടണ്‍
വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ബ്രിട്ടണ്‍
യുദ്ധകാലത്തില്‍ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചല്‍ മരിച്ചിട്ട് 50 വര്‍ഷം പിന്നിട്ടു. ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുമായി 1965ല്‍ പ്രദക്ഷണം നടത്തിയ ബോട്ട് അതേ പ്രദേശത്ത് കൂടെ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍ എച്ച്എംഎസ് ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലില്‍ നിന്ന് ആദര സൂചകമായി ഗണ്‍സല്യൂട്ട് ചെയ്തു.