1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനന്തമായ സ്‌നേഹം ….
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനന്തമായ സ്‌നേഹം ….
കനെഷ്യസ് അത്തിപ്പോഴിയില്‍ ഇന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാള്‍ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിശ്വാസികള്‍ ആദരപൂര്‍വ്വം കൊണ്ടാടുമ്പോള്‍ ഒരു മരിയ ഭക്തനായ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അമ്മയിലൂടെ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓര്‍ക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നീണ്ട 22 വര്‍ഷത്തെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിനിടയില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ പരിശുദ്ധ …
ഈ സ്നേഹദീപം യാത്രയായിട്ട് ഇന്ന് പതിനഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ തികയുന്നു…
ഈ സ്നേഹദീപം യാത്രയായിട്ട് ഇന്ന് പതിനഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ തികയുന്നു…
മദര്‍ തെരേസ്സ 26 August 1910 – 5 September 1997 നിസ്വാര്‍ത്ഥ സേവനമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു തന്ന മദര്‍ തെരേസ്സയുടെ ചരമ ദിനമാണിന്ന്…വര്‍ണത്തെയും ദേശത്തെയും ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഏക വികാരം നിര്‍മ്മല സ്നേഹം മാത്ര മാണന്നു സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ആ മഹതി തെളിയിച്ചു.സ്നേഹം വിതക്കുന്നവന്റ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ ദൈവം …
[\a{´n sI.Fw.amWnbpsS _Ôpshóv AhImis¸«v AgInb cmhW³ hoïpw
[\a{´n sI.Fw.amWnbpsS _Ôpshóv AhImis¸«v AgInb cmhW³ hoïpw
kz´wteJI³ ssSäm\nIv Fó tlmfnhpUv Nn{X¯nse \mbnI tIäv hn³sÉänsâ Abð¡mc\mb aebmfn, bpsI, bpFkv ]ucXzapÅ hniz]uc³. ssSäm\nIv \mbI³ enbWmÀtUm Un Im{]ntbmbpsS RmbdmgvN Iq«mbvaIfnse ]¦mfn. CXns\ñmw ]pdta bpsIbnse 30 ssh³tjm¸pIfpsS DSa. XoÀónñ, bpsIbnð Bdv dkvtämdâpIfpw temIsa¼mSpw Ggp \gv-knwKv tlmapIfpw Cu a\pjy³ \S¯póp. Hmkv-t{Senbbnse …
അത്ഭുത രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകള്‍;സഭാനേതൃത്വവും സംശയത്തില്‍ ?
അത്ഭുത രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകള്‍;സഭാനേതൃത്വവും  സംശയത്തില്‍ ?
കൊച്ചി:കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളിലെ സാക്ഷ്യങ്ങള്‍ പലതും കള്ളസാക്ഷ്യങ്ങളാണോ?. അത്ഭുതരോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകളില്‍ രോഗശാന്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?സീറോ മലബാര്‍ സഭാപിതാക്കന്മാരും ഈ നിലയില്‍ ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണംവഴി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഉണര്‍വുണ്ടായെങ്കിലും അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതു തടയണമെന്നാണ് സഭാ സിനഡ് ..
അമേരിക്കന്‍ മലയാളിയുടെ ആവിഷ്‌കാരസ്വാന്ത്ര്യത്തിനു പരിധിയില്ലേ?
അമേരിക്കന്‍ മലയാളിയുടെ ആവിഷ്‌കാരസ്വാന്ത്ര്യത്തിനു പരിധിയില്ലേ?
അമേരിക്കന്‍ മലയാളിയായാലും ആവിഷ്‌കാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു പരിധിയൊക്കെ വേണ്ടേ?. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗിയും വഞ്ചകനുമായി ചിത്രീകരിച്ച മലയാളചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.
പ്രവാസിപുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം
പ്രവാസിപുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം. നോര്‍ക്കറൂട്‌സിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന കോര്‍ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം പദ്ധതിക്ക് അന്തിമാംഗീകാരം നല്‍കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങുന്നതോടെ പദ്ധതി നിലവില്‍ വരും. ഒരാഴ്ചക്കകം ഉത്തരവുണ്ടാകും. സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന വായ്പക്ക് 20 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി നല്‍കും …
സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന പ്രതിഭകള്
സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന പ്രതിഭകള്
എന്താണു പ്രതിഭ?അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിഭയുടെ മാനദണ്ടം ?സാഹിത്യത്തിലായാലും ,കലയിലായാലും സ്പോര്‍ ട്സിലായാലും പ്രതിഭയെ അനായാസം തിരിച്ചറിയാം .അവന്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും തീര്‍ ച്ചയായും വേറിട്ടു നില്ക്കും .മറ്റുള്ളവര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അവന്‍ അനായാസമായി സാധിക്കും .അവന്റെ സ്വാഭാവികത തന്നെയായിരിക്കും അവനെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും വേറിട്ടു നിര്‍ ത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകം .ദൌര്‍ ബല്യങ്ങള്‍ അവന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിരിക്കും .പലപ്പോഴും അവന്‍ നാശത്തിന്റെ വഴി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിരിക്കും .പക്ഷേ സ്വയം നശിക്കുന്നതിനു മുന്നേ അവന്‍ ലോകത്തിനു തന്റെ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടങ്ങള്‍ കാട്ടികൊടുത്തിരിക്കും
തൂങ്ങിയാടുന്ന ഓണം
തൂങ്ങിയാടുന്ന ഓണം
ഓണം. ഒരുപാട് നന്മകളുടെ ഓര്‍മയാണ് ഓണം. ഏതു സംസ്കാരത്തിനും നന്മയുടെ പച്ചപ്പുള്ള കഥകളുണ്ടാകും. അത്തരമൊരു കഥയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം. മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തോറ്റവന്റെ ഓര്‍മയാണീ ആഘോഷം.
കേരളത്തില്‍ നിന്നും മുങ്ങിയ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യുകെയിലെ മാഫിയയുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
കേരളത്തില്‍ നിന്നും മുങ്ങിയ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യുകെയിലെ മാഫിയയുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
കേരളത്തില്‍ നിന്നും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷരായ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയരായ ഈ രണ്ടുപേരും സഹപ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലും അറിയിക്കാതെ ഒരാഴ്ചമുമ്പ് കേരളത്തില്‍ നിന്നും യുകെയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു
കാത്തിരുപ്പിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു; റിക്‌സ് നിരപരാധി
കാത്തിരുപ്പിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു;  റിക്‌സ് നിരപരാധി
രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ദുരിത കാലത്തിന് ശേഷം റിക്‌സ് ജോസിന്റെ മുഖത്ത് വീണ്ടും പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് യുകെബിഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹീത്രൂവിലെ ഡിറ്റെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ തടവിലാക്കിയ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി റിക്‌സ് ജോസിനെ നിരപരാധിയെന്ന് കണ്ട് യൂകെബിഎ അധികൃതര്‍ വെറുതേവിട്ടു.