1 GBP= 96.80 INR

1 $ = 62.13 INR
1 € = 70.12  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Breaking News:

]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn
Ckvfmam_mZv: ]mInØm\nse jn¡mÀ]qÀ Pnñbnð jnbm hn`mK¯nsâ Bcm[\mebamb Camw_-ÀK aue IÀ_ebnepïmb kvt^mS\¯nð sImñs¸«hcpsS F®w Adp]Xmbn DbÀóp. jn¡mÀ]qÀ sU]yq«n I½ojWdmWv C¡mcyw hyàam¡nbXv. KpcpXc ]cn¡pItfmsS 31 t]À {]tZis¯ hnhn[ Bip]{XnIfnð Ignbpópsïópw At±lw kqNn¸n¨p. eJnZÀ {]tZi¯v ØnXn sN¿pó ]Ånbnð shÅnbmgvN {]mÀ°\bv¡nsSbmbncpóp kvt^mS\w. kvt^mS\¯nð A³]Xne[nIw …
January 31,2015 13:03:45 PM
യുകെയില്‍ ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യ വര്‍ദ്ധന
യുകെയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ വര്‍ദ്ധന. പബ്ബുകളെക്കാള്‍ ഏറെ ബിയറുകള്‍ വിറ്റത് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലൂടെയും ഓഫ് ലൈസന്‍സുകളിലൂടെയുമാണ്.
January 31,2015 11:15:28 AM
Play Video

kv-s]bn\ns\ XIÀ¯ am{´nI tKmfpIÄ.

ഫാ. സോജി ഓലിക്ക ല്‍ നയിക്കുന്ന വചനപ്രഘോഷണവും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും
ഫാ. സോജി ഓലിക്ക ല്‍ നയിക്കുന്ന വചനപ്രഘോഷണവും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും
സ്വിന്‍ഡനിലും ഷെപ്ടണ്‍മാലറ്റിലും എസ്എന്‍ഡിപി കുടുംബസംഗമങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച
സ്വിന്‍ഡനിലും ഷെപ്ടണ്‍മാലറ്റിലും എസ്എന്‍ഡിപി കുടുംബസംഗമങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച
ലണ്ടന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സത്സഗവും വിവേകാനന്ദ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളും
ലണ്ടന്‍ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സത്സഗവും വിവേകാനന്ദ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളും
മതേതരത്വത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളി ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മുറിപ്പെടുത്തും: ഷെവലിയര്‍ വി.സി.സെബാസ്റ്റ്യന്‍
മതേതരത്വത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളി ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മുറിപ്പെടുത്തും: ഷെവലിയര്‍ വി.സി.സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ആഷ്‌ഫോര്‍ഡില്‍ സീറോ മലങ്കര കുര്‍ബാനയും വേദപാഠവും
ആഷ്‌ഫോര്‍ഡില്‍ സീറോ മലങ്കര കുര്‍ബാനയും വേദപാഠവും
By  Nri Malayalee,
`mcn¨ {]Xnamk thX\¯nð Zb\ob P\tk-h\w
ലാഭേച്ച കൂടാതെ നിസ്വാര്‍ത്തതയോടെ ചെയ്യുന്ന പരോപകാരത്തെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സേവനം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനസേകന്മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ആയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വിപരീതവും ആണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. പ്രതിമാസം ഭാരിച്ച ശമ്പളവും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം ആജീവനാന്തം പെന്‍ഷനും നമ്മുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ വിഹിതമായ നികുതി പണത്തില്‍ നിന്നും കൈപറ്റുന്നവരാണ് നാം ജയ് വിളിച്ച് ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനസേവകര്‍ . ഒരു കാര്യത്തിലും സഭയില്‍ ഒരുമ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കാണാത്ത കോടിപതികളും ലക്ഷപ്രഭുക്കളും ആയ ഇക്കൂട്ടര്‍ സ്വന്തം വേതന (ശമ്പളം) വര്‍ദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുമയോടെ അനുസരണയോടെ നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ചയും നാം എത്രയോ കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
More..
January 28,2015 10:42:17 AM